Jdi na obsah Jdi na menu
 


V roce 2006 splnil Dante 4 zkoušky z výkonu a to:

- ZZO

- ZOP

- ZPU-1

- BH

Všechny zkoušky splnil s výbornou známkou.

V roce 2007 pilně trénujeme na další zkoušky, které se nám doufám podaří splnit.

A teď malé povídání k již úspěšně splněným zkouškám:

Zkouška ZOP (zkouška ovladatelnosti psa)

Zkouška ZOP byla naší vůbec první zkouškou o kterou jsme se pokoušeli. Rozhodčím byl pan Plšek.

Nejdřív bych ráda napsala pár věcí k této zkoušce:

Tato zkouška slouží pro ověření ovladatelnosti psa a spadá do zkoušek dle Kynologické jednoty Brno. Skládá se ze dvou částí.

První část se skládá z přivolání psa, ovladatelnosti na vodítko a bez vodítka, z poloh sedni-lehni-vstaň a z dlouhodobého odložení psa, kdy je psovod od psa vzdálen 30 kroků.

Druhá část se skládá ve skupině ostatních psovodů se psy. Velikost skupiny bývá 3 – 5 psovodů. Ve skupině je ovladatelnost na vodítku, sedni-lehni-vstaň, odložení vleže na 2 minuty, přenesení psa psovodem a cizí osobou a chůze po nepříjemném materiálu (což může být štěrk, igelit, dřevo, plech apod.).

Maximální počet bodů za tuto zkoušku je 100 bodů.

Tak a teď k průběhu zkoušky samotné.

První část Dant zvládl s přehledem, pár bodíků jsme ztratili při přivolání a u ovladatelnosti u nohy na vodítku za drobné nepřesnosti. Ale za polohy sedni-lehni-vstaň, ovladatelnost bez vodítka a odložení jsme dostali plný počet bodů, takže z první části zkoušky jsme odcházeli se 46 body ( z možných 50). Takže spokojenost byla veliká a už jsme se nemohli dočkat na další část zkoušky.

Druhá část byl ve skupině 4 psovodů se psy. Skupinu tvořili mimo Danta, 2 němečtí ovčáci a 1 boxer. Ve skupině Dant všechny cviky bez zaváhání provedl, jen přenesení psovodem a cizí osobou se mu jaksi nelíbilo a tak tam jsme ztratili trochu bodíků. Ale i tak jsme si odnášeli 46 bodů (z možných 50).

Celkově jsme obdrželi 92 bodů, což znamenalo že Dant splnil zkoušku na výborně a pan rozhodčí ho velice chválil za rychlost, temperament a radost, kterou projevoval na zkoušce.

Radost ze zkoušky byla veliká a tak za ní Dantík dostal velkou morkovou kost, kterou hned ten večer spořádal.

Obrazek

Zkouška ZZO (zkouška základní ovladatelnosti psa)

Tato zkouška patří do Národního zkušebního řádu a jako zkouška ZOP, též ověřuje ovladatelnost psa. Skládá se ze dvou částí. První část je tvořena přivoláním psa, ovladatelností na vodítku, polohami sedni-lehni-vstaň, aportem, odložením psa za pochodu vleže a dlouhodobým odložením psa.

Druhá část se skládá ze speciálních cviků, což je přivolání psa za ztížených podmínek, chování psa ve skupině osob a chování psa bez psovoda, který je na chvilku přivázán.

Tato zkouška byla naše druhá a posuzovala jí paní rozhodčí Hana Gollhová.

Dantík všemi disciplínami proplul výborně, dokonce i aport, ze kterého jsem měla trošku strach,se povedl na jedničku. Obdrželi jsem 53 bodů z 60 možných.

Speciální disciplíny jsme také zvládli. Takže opět byla radost veliká.

Obrazek

Zkouška BH (zkouška doprovodného psa)

Tato zkouška se také skládá pouze z poslušnosti a speciálních cviků. Dovolila bych si tvrdit, že je o trošku těžší než zkoušky ZZO nebo ZOP i když samozřejmě všechny tyto zkoušky patří do jiných zkušebních řádů a každá má svá určitá úskalí.

U zkoušky BH je ovladatelnost na vodítku a bez vodítka, kdy se musí přesně psovod naučit chodit podle určitého schématu, je tam určeno kolik má udělat kroků normální chůzí, kam zabočit, kde se zastavit. Vše si psovod musí pamatovat, jelikož rozhodčí nevelí. Také povelů se zde užívá poskromnu, například při obratech či zabočení nebo zastavení nesmí psovod říct psovi povel “k noze”, ale pes ho musí pozorně sledovat a musí sám reagovat na obraty nebo na zastavení. Povel “k noze” je povolen pouze při vykročení nebo při změně rychlosti chůze (klus, pomalý krok, normální krok). Takže pokud člověk psa na toto netrénuje, vyskytnou se pak na zkoušce s tímto problémy a rozhodčí si u této zkoušky docela potrpí na přesnost prováděných cviků. Také je tam odložení za pochodu vsedě a odložení za pochodu vleže s přivoláním. Dantovi docela dělalo problém se naučit odložení za pochodu vsedě, byl prostě zvyklí na odložení vleže, tak se mu asi zdálo nepohodlné tak dlouho sedět. No pilně jsme toto trénovali, ale musím se přiznat že ač před zkouškou to Dant zvládal a uměl, tak na zkoušce po povelu “sedni”, kdy já jsem se ani neohlédla co pejsek tvoří, si samozřejmě lehl. To jsem měla možnost vidět po tom, co jsem se otočila čelem vzad. No přišli jsme o 5 bodíků. Ale i tak jsme zkoušku zvládli opět na výbornou, jelikož jinak si dal Dant na svém výkonu záležet.

Obrazek

Zkouška ZPU - 1 (zkouška pracovní upotřebitelnosti psa, první stupeň)

Tato zkouška patří do zkušebního řádu Kynologické jednoty ČR a podminkou je, že pes musí mít úpěšně splňenou zkoušku ZOP, pokud tuto zkoušku nemá, nemůže na zkoušku ZPU-1 nastoupit.

Při této zkoušce je pes skoro po celou dobu bez vodítka, takže poslušnost by již měla být víc propracovaná, aby pes přesně sledoval nohu a aby i při přechodech k dalším cvikům se od psovoda nevzdaloval.

Poslušnosti jsem se s Dantem neobávala, jelikož Danta znám a vím že v poslušnosti výpadky nemá a dává do toho patřičné nasazení. Takže spíš čeho jsem se bála byla stopa. Stopa je u této zkoušky jednou z volitelných cviků. Pokud si psovod nevybere stopu, musí si vybrat hlídání předmětu. Co jsem měla možnost vidět, většina psovodu volí stopu. Dle zkušebního řádu má být stopa 100 m dlouhá, jednou lomená v pravém úhlu, dva předměty na stopě. Stopa se vypracovává ihned. Mě s Dantem se povedla jen první část stopy k lomu, bohužel, Dant lom přešel. I tak jsme ale zkoušku úspěšně dokončili.

Obrazek

Zkoušky ZM a ZMT

Zkouška ZM je zkouškou zákládního minima a patří do národního zkušebního řádu. Zkouška ZMT je také zkouškou základního minima ale patří do zkušebního řádu TART.

Může se zdát že jsou obě zkoušky si velice podobné, ale není tomu tak. Samozřejmě že třeba ve stopě jsou skoro stejné, v poslušnosti jsou drobné rozdíli, ale hlavní rozdíl mezi těmito zkouškami je v obraně.

Obrana u zkoušky ZM probíhá na cvičiště s maketami, kdežto obrana dle ZMT probíhá v přírodním terénu, aby obrana byla psa byla co nejopravdovější.

Já s Dantem jsme se pokusili v roce 2006 aspoň jednu z těchto zkoušek splnit, ale bohužel se nám to nepovedlo. U obou zkoušek se nám bohužel nevedlo na stopách, tak jsou naše plány bohužel odsunuty na další rok.

Obrazek

 

Náhledy fotografií ze složky Výcvik